nowe2

PożaryPożary: 1

Miejscowe zagrożeniaMiejscowe zagrożenia: 2

 

 

 

Alarmy fałszyweAlarmy fałszywe: 1

A- A A+
 
 
 
Tlenek węgla popularnie zwany "cichym zabójcą" jest gazem powstającym w wyniku niepełnego spalania węgla i substancji, które w swym składzie węgiel posiadają. Jest tym groźniejszy, że nie posiada smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy i nie „dusi w gardle”. Jest nieco lżejszy od powietrza, co powoduje, że w zamkniętych pomieszczeniach gromadzi się głównie pod sufitem, przenika przez ściany i stropy.
niebezpieczenstwo
 
Zaczadzenie w budynkach mieszkalnych może pośrednio powodować to, iż w okresie zimowym większość użytkowników budynków uszczelniania okna i drzwi przed zimnem. W ten sposób ogranicza się wymianę powietrza, a tym samym do spalania paliwa nie dostarcza się odpowiedniej ilości tlenu. Niedostateczna ilość tlenu do spalenia paliwa powoduje, ze następuje niepełne spalanie paliwa w urządzeniach grzewczych i tworzy się tlenek węgla, czyli czad. W takich przypadkach może dojść również do zaburzenia ciągu w przewodach kominowych i wydostawaniu się czadu do przestrzeni mieszkalnej, co poważnie zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców. Obserwujemy wtedy tak zwany odwrotny ciąg powietrza w przewodach kominowych (z zewnątrz do wnętrza pomieszczenia).
  
Tlenek węgla w ilościach zagrażających zdrowiu i życiu nie pojawi się w Twoim mieszkaniu, jeżeli:
 • instalacja i urządzenia gazowe są sprawne,
 • kominy są sprawne, nie są popękane,
 • w kuchni, łazience i pomieszczeniu z urządzeniami gazowymi jest czynna wentylacja naturalna (nawiew - wywiew),
 • otwory wentylacyjne w drzwiach łazienki są drożne,
 • kratki do kanałów wentylacyjnych nie są niczym zapchane lub osłonięte,
 • przewody odprowadzające spaliny nie są popękane a ich przejścia przez ściany uszczelnione.
   
W tym celu warto wiedzieć, że należy:
 • nie pozostawiać bez nadzoru czynnych urządzeń gazowych (kuchenek, term, pieców kąpielowych itp.).
 • raz w roku przeprowadzić przegląd instalacji gazowej i kominowej przez uprawnione osoby,
 • usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
1.      od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej,
2.      od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt. 1 - co najmniej raz na 3 miesiące,
3.      od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt. 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy.
Powyższe czynności w przypadku obiektów użyteczności publicznej powinna wykonywać osoba posiadająca kwalifikacje kominiarskie.
W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektach budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego usunięcie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych może wykonać właściciel budynku, jednak w okresach wymienionych powyżej.
  
Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?
 •  ból lub zawroty głowy,
 • zaburzenia wzroku,
 • zakłócenia rytmu serca i trudności w oddychaniu,
 • jasnoczerwony kolor skóry,
 • ogólne osłabienie, brak koncentracji.
  
Jak pomóc?
 Aby skutecznie udzielić pomocy należy:
 • wynieść zatrutego z miejsca narażenia z zapewnieniem własnego bezpieczeństwa (w razie potrzeby akcję przeprowadzi Państwowa Straż Pożarna dysponująca odpowiednim sprzętem izolującym drogi oddechowe),
 • zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza,
 • wezwać pogotowie ratunkowe i straż pożarną,
 • jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie metodą usta – usta oraz masaż serca,
 • unikać obciążenia wysiłkiem fizycznym.
  
!!!!! P A M I Ę T A J !!!!!
 
 • nie stosuj do ogrzewania pomieszczeń, w których stale przebywają ludzie gazowych przenośnych urządzeń promiennikowych,
 • nie ogrzewaj pomieszczeń za pomocą kuchni gazowych,
 • zapewnij skuteczną wentylację w pomieszczeniach, w których występuje spalanie paliwa,
 • nie zatykaj kratek wentylacyjnych w drzwiach do łazienki oraz do przewodów wentylacyjnych,
 • pamiętaj, że w pomieszczeniu, w którym zachodzi spalanie paliwa z grawitacyjnym odprowadzaniem spalin z wykorzystaniem do spalania powietrza z pomieszczenia, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione,
 • wszelkie prace naprawcze, przeróbki, modernizacje i prace konserwacyjne przy urządzeniach na paliwo stałe, ciekłe i gazowe zlecaj tylko specjalistom posiadającym odpowiednie kwalifikacje,
 • do wyposażenia mieszkania kupuj nowoczesne i bezpieczne urządzenia (kuchenki gazowe, przepływowe gazowe ogrzewacze wody), posiadające stosowne atesty, wyposażone w czujniki zabezpieczające przed zanikiem ciągu czy nieuzasadnionym wypływem paliwa,
 • wyposaż również mieszkanie w gaśnice proszkowe, autonomiczne bateryjne czujniki dymu i tlenku węgla oraz gazu,
 • nie pozostawiaj najmłodszych dzieci przy czynnych, otwartych piecykach gazowych, kontroluj ich wejście do łazienki czy kuchni – dziecko z prostej ciekawości może odkręcić kurek gazu w kuchni czy butli w domku kempingowym. 

 

Dodatkowe informacje nt. kampanii znajdują się na stronie KG PSP pod poniższym linkiem

Czad i ogień. Obudź czujność.