nowe2

PożaryPożary: 1

Miejscowe zagrożeniaMiejscowe zagrożenia: 2

 

 

 

Alarmy fałszyweAlarmy fałszywe: 1

A- A A+

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Wstęp deklaracji

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej https://www.straz-dt.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Żabieńska 20 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Telefon: +48 14 642 61 10

Fax: +48 14 642 23 31

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2016-01-01

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, pochodzą z innych źródeł, mają tylko charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Administratorzy / redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Piotr Ryński

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 14 642-61-10 wew. 20

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia na teren KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Żabieńskiej 20

Parking

Bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku KP PSP znajdują się miejsca parkingowe z przeznaczenie dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku

Istniejący budynek nie posiada podjazdu zlokalizowanego przy wejściu głównym gdzie znajduje się pomieszczenie przepustek.

Poruszanie się po obiekcie

Obiekt nie jest wyposażany w windę umożliwiającą poruszanie się osób niepełnosprawnych po wszystkich kondygnacjach.

Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

Brak

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku i poszczególnych pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W Komendzie Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.