nowe2

PożaryPożary: 1

Miejscowe zagrożeniaMiejscowe zagrożenia: 2

 

 

 

Alarmy fałszyweAlarmy fałszywe: 1

A- A A+

 Powiat Dąbrowa Tarnowska leży na Równinie Tarnobrzeskiej, na rozległym, słabo zalesionym obszarze, określanym niekiedy mianem Powiśla Dąbrowskiego, ograniczonym od północy Wisłą, a od zachodu dolnym biegiem Dunajca. Niemal całkowicie płaski teren przecinają liczne niewielkie cieki wodne, wpadające do Wisły, biorące początek w nieco bardziej wyniesionej, południowej części Powiśla.
     Powiat jest oddalony od dużych ośrodków miejskich oraz głównych szlaków komunikacyjnych. Jedynym większym miastem jest Tarnów oddalony o ok. 20 km. Główną arterią komunikacyjną jest droga krajowa Tarnów-Kielce, biegnąca przez Dąbrowę Tarnowską i Szczucin.
     Powiat zajmuje łączną powierzchnię 530 km2. Zamieszkuje go łącznie ok. 60 tyś. osób.
     W skład Powiatu wchodzi 7 gmin: Dąbrowa Tarnowska, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin. W gminach tych skupionych jest 78 miejscowości, w tym 76 wsi i 2 miasta. Najliczniejsze są wsie niewielkie, liczące poniżej 500 mieszkańców: jest ich 37. Wsi średnich liczących od 500 do 1000 mieszkańców, jest 31. Dużych wsi (powyżej 1000 mieszkańców) jest 8, w tym Radgoszcz, licząca powyżej 3 tys. mieszkańców.

OBSZAR CHRONIONY